full
image
#666666
http://numerola.fi/wp-content/themes/zap-installable/
http://numerola.com/?page_id=5/
#04e501
style1

Tuulivoimapalvelut

Laskennallisen teknologian asiantuntija

Tuulivoimapalvelut

Tuulivoimapalvelut

Hyvin suunniteltu tuulivoimapuisto on tuottoisa


Tuulivoimapuistoihin investoidaan kymmeniä tai jopa satoja miljoonia euroja. Kalliissa investoinnissa myös virheet maksavat. Tuulivoimapuiston tuuliolosuhteet ja voimaloiden keskinäinen sijainti vaikuttavat merkittävästi sähköntuotantoon, ja virheet tuulisuusarviossa ja sijoittelussa voivat alentaa huomattavasti tuulivoimapuiston odotettua tuotantoa. Siksi suuren investointipäätöksen tukena tulisikin olla aina mahdollisimman luotettava ja realistinen tieto tuulivoimapuiston tuottomahdollisuuksista ja toteutettavuudesta.

 

Luota parhaaseen menetelmään


Edelläkävijänä Numerola Oy on ensimmäisen tuonut Suomen markkinoille moderniin virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulivoimapuistojen tuotantoanalyysit.
Käyttämämme laskentamenetelmä on todettu lukuisissa riippumattomissa tutkimuksissa luotettavimmaksi mallinnusmenetelmäksi tuulivoiman tuotantoarvioissa.

 

Lupaamme


Lupaamme tuottaa sinulle markkinoiden luotettavimman ja kustannustehokkaimman palvelun nopeammin kuin kukaan muu.

 

Referenssejä

Hankekehittäjiä

   • Ilmatar Windpower Oyj
   • Metsähallitus
   • Suomen Hyötytuuli Oy
   • Suomen Tuulivoima Oy
   • Taaleritehdas Oyj
  • Tornator Oyj
  • Tuuliveikot Oy
  • TuuliWatti Oy
  • YIT Rakennus Oy

Investoreita

   • HSH Nordbank AG
   • Taaleritehtaan Pääomarahastot
  • Yard Energy BV

Tuuli- ja tuotantoanalyysit

Tuuli- ja tuotantoanalyysit

 

Tuulivoima-alueen tuuliolosuhde- ja tuotantopotentiaaliarviot

 • osana hankkeen kannattavuuden arvioimista toteutettava analyysi
 • ilman paikallisia tuulimittauksia

 

Pankitettava tuulivoimapuiston tuotantoanalyysi

 • rahoituslaitoksille tuotettava tuulivoimapuiston tuotantoa arvioiva analyysi
 • tuulimittausten tulee olla käytettävissä

 

Turbiinikilpailutuksia varten toteutettavat tuotantoanalyysit

 • tarkka tuuli- ja tuotantopotentiaaliarvio
 • poikkeustuuliolosuhteiden analyysit

 

Tuulivoimapuistojen lay-out-suunnittelu

Tuulivoimapuistojen lay-out-suunnittelu

 

 • optimaalinen voimaloiden määrä ja sijoittelu
 • voimalatyypin melu- ja välkevaikutus huomioidaan
 • tuotanto maksimoidaan tuuliolosuhteet huomioiden
 • (negatiiviset) ympäristövaikutukset minimoiden

 

Melumallinnus Valkemallinnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuulimittausten data-analyysit

Tuulimittausten data-analyysit

 

Sisältö


 • viallisten mittausten identifiointi
 • korrelointi pitkän ajan referenssiaineistoon
 • useamman tuulimittausaineiston yhdistäminen
 • tuulimittausten laatuanalyysit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöselvitykset ja niihin liittyvä tekninen laskenta

Ympäristöselvitykset ja niihin liittyvä tekninen laskenta

 

Melumallinnus

 • ympäristöministeriön melumallinnusohjeistuksen mukainen
 • SoundPlan-ohjelmisto
 • oma ISO-standardin mukainen mallinnusohjelmisto
 • oma ohjelmisto pientaajuisen melun mallinnukseen

 

 

 

Välkevarjostusmallinnus


 • oma laskentaohjelmisto
 • mahdollisuus erilaisiin tarkasteluihin
 • yhdistetty välkevarjostus-näkyvyys-analyysi

 

 

Paikkatieto-osaaminen


 • ArcMap:n vahva käyttökokemus
 • avointen GIS-aineistojen hyödyntäminen
 • räätälöityjen GIS-sovellusten rakentaminen
 • teknisen laskennan tulosten hyödyntäminen

 

 

 

Muut ympäristöselvityksiin liittyvät palvelut • näkyvyysmallinnus
 • valokuvasovittee
 • jäänheitto

 

 

 

 

 


Muut tuulivoimapalvelut

Muut tuulivoimapalvelut

 

Tuulivoima-alueiden seulonta


Palvelu, jossa määritellystä kiinteistöjen joukosta haetaan automaattisesti parhaiten tuulivoimalle soveltuvat alueet tuulisuuden, ympäristötekijöiden ja infrastruktuurin suhteen. Tuloksena Asiakkaalle toimitetaan seulotuista alue-ehdokkaista muun muassa:

 • tuuliolosuhteet
 • rakentamisen estävät suojavyöhykket
 • etäisyys suurjännitelinjaan
 • alueelle mahtuvien turbiinien määrä

 

CFD-tuuliatlas

 • kohde vapaasti sovittavissa Suomen alueelta
 • tuulisuusolosuhteet 150 m:n resoluutiolla
 • rakentamisen esteet tarvittaessa
 • toimitusformaatti sopimuksen mukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Esittelyvideoita

Katso esittelyvideo Energiamessut 2014
Katso esittelyvideo Energiamessut 2012
Asiakkaiden kertomaa

Asiakkaiden kertomaa

Analyysejä metsähallitukselle

”Numerolan analyysien perusteella pystyimme arvioimaan eroja eri esiselvitysalueiden välisissä tuulisuuksissa. Saimme myös tarkempaa tietoa tuulisuudesta alueiden sisällä. Yhteistyö Numerolan kanssa sujui hyvin ja tulosten soveltaminen käytäntöön oli vaivatonta.”

Erkki Kunnari
tuulivoimapäällikkö
Metsähallitus

 

 

Tuulivoimapuistoja sisämaahan

”Numerolan kehittämä tuulipuistoanalyysi tarjoaa erityisesti metsäisessä ja mäkisessä maastossa luotettavia tuloksia tuulipuiston suunnittelun ja investointipäätöksen tueksi. Vahvan tuulimallinnuksen lisäksi Numerola on toteuttanut tilatut analyysit ripeasti. Varsinkin suunnittelun tukena pyydetyt erikoistiedot ja tulokset, esimerkiksi kartta turbulentin intensiteetistä, toimitettiin hyvin nopeasti ja joustavasti. Olemme olleet tyytyväisiä Numerolan palveluihin, ja siksi yhteistyömme jatkuu.”

Petteri Laaksonen
toimitusjohtaja
Tuulisaimaa Oy

 

Tehokasta ja asiantuntevaa palvelua

”Olemme käyttäneet Numerolan palveluja useissa hankkeissamme niin tuuli- ja tuotanto-olosuhteiden arvioinnissa kuin ympäristöselvityksissäkin, hyvänä esimerkkinä Latamäen puistomme. Tuulimittauksemme vahvistivat Numerolan hankkeen esiselvitysvaiheessa tekemät arviot oikeiksi. Ympäristöselvitykset toteutettiin Numerolan toimesta asiantuntevasti ja tehokkaasti, siitä puhuu puolestaan erittäin hyvin sujunut luvitus.”

Kalle Pykälä
toimitusjohtaja
Ilmatar Windpower Oyj

 

Tuulivoimapalvelut

Tuulivoimapalvelut

Hyvin suunniteltu tuulivoimapuisto on tuottoisa


Tuulivoimapuistoihin investoidaan kymmeniä tai jopa satoja miljoonia euroja. Kalliissa investoinnissa myös virheet maksavat. Tuulivoimapuiston tuuliolosuhteet ja voimaloiden keskinäinen sijainti vaikuttavat merkittävästi sähköntuotantoon, ja virheet tuulisuusarviossa ja sijoittelussa voivat alentaa huomattavasti tuulivoimapuiston odotettua tuotantoa. Siksi suuren investointipäätöksen tukena tulisikin olla aina mahdollisimman luotettava ja realistinen tieto tuulivoimapuiston tuottomahdollisuuksista ja toteutettavuudesta.

 

Luota parhaaseen menetelmään


Edelläkävijänä Numerola Oy on ensimmäisen tuonut Suomen markkinoille moderniin virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulivoimapuistojen tuotantoanalyysit.
Käyttämämme laskentamenetelmä on todettu lukuisissa riippumattomissa tutkimuksissa luotettavimmaksi mallinnusmenetelmäksi tuulivoiman tuotantoarvioissa.

 

Lupaamme


Lupaamme tuottaa sinulle markkinoiden luotettavimman ja kustannustehokkaimman palvelun nopeammin kuin kukaan muu.

 

Referenssejä

Hankekehittäjiä

   • Ilmatar Windpower Oyj
   • Metsähallitus
   • Suomen Hyötytuuli Oy
   • Suomen Tuulivoima Oy
   • Taaleritehdas Oyj
  • Tornator Oyj
  • Tuuliveikot Oy
  • TuuliWatti Oy
  • YIT Rakennus Oy

Investoreita

   • HSH Nordbank AG
   • Taaleritehtaan Pääomarahastot
  • Yard Energy BV

Tuuli- ja tuotantoanalyysit

Tuuli- ja tuotantoanalyysit

 

Tuulivoima-alueen tuuliolosuhde- ja tuotantopotentiaaliarviot

 • osana hankkeen kannattavuuden arvioimista toteutettava analyysi
 • ilman paikallisia tuulimittauksia

 

Pankitettava tuulivoimapuiston tuotantoanalyysi

 • rahoituslaitoksille tuotettava tuulivoimapuiston tuotantoa arvioiva analyysi
 • tuulimittausten tulee olla käytettävissä

 

Turbiinikilpailutuksia varten toteutettavat tuotantoanalyysit

 • tarkka tuuli- ja tuotantopotentiaaliarvio
 • poikkeustuuliolosuhteiden analyysit

 

Tuulivoimapuistojen lay-out-suunnittelu

Tuulivoimapuistojen lay-out-suunnittelu

 

 • optimaalinen voimaloiden määrä ja sijoittelu
 • voimalatyypin melu- ja välkevaikutus huomioidaan
 • tuotanto maksimoidaan tuuliolosuhteet huomioiden
 • (negatiiviset) ympäristövaikutukset minimoiden

 

Melumallinnus Valkemallinnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuulimittausten data-analyysit

Tuulimittausten data-analyysit

 

Sisältö


 • viallisten mittausten identifiointi
 • korrelointi pitkän ajan referenssiaineistoon
 • useamman tuulimittausaineiston yhdistäminen
 • tuulimittausten laatuanalyysit

 

 

 

Ympäristöselvitykset ja niihin liittyvä tekninen laskenta

Ympäristöselvitykset ja niihin liittyvä tekninen laskenta

 

Melumallinnus

 • ympäristöministeriön melumallinnusohjeistuksen mukainen
 • SoundPlan-ohjelmisto
 • oma ISO-standardin mukainen mallinnusohjelmisto
 • oma ohjelmisto pientaajuisen melun mallinnukseen

 

 

 

Välkevarjostusmallinnus


 • oma laskentaohjelmisto
 • mahdollisuus erilaisiin tarkasteluihin
 • yhdistetty välkevarjostus-näkyvyys-analyysi

 

 

Paikkatieto-osaaminen


 • ArcMap:n vahva käyttökokemus
 • avointen GIS-aineistojen hyödyntäminen
 • räätälöityjen GIS-sovellusten rakentaminen
 • teknisen laskennan tulosten hyödyntäminen

 

 

 

Muut ympäristöselvityksiin liittyvät palvelut • näkyvyysmallinnus
 • valokuvasovittee
 • jäänheitto

 

 

 

 

 


Muut tuulivoimapalvelut

Muut tuulivoimapalvelut

 

Tuulivoima-alueiden seulonta


Palvelu, jossa määritellystä kiinteistöjen joukosta haetaan automaattisesti parhaiten tuulivoimalle soveltuvat alueet tuulisuuden, ympäristötekijöiden ja infrastruktuurin suhteen. Tuloksena Asiakkaalle toimitetaan seulotuista alue-ehdokkaista muun muassa:

 • tuuliolosuhteet
 • rakentamisen estävät suojavyöhykket
 • etäisyys suurjännitelinjaan
 • alueelle mahtuvien turbiinien määrä

 

CFD-tuuliatlas

 • kohde vapaasti sovittavissa Suomen alueelta
 • tuulisuusolosuhteet 150 m:n resoluutiolla
 • rakentamisen esteet tarvittaessa
 • toimitusformaatti sopimuksen mukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelyvideoita

Katso esittelyvideo Energiamessut 2014
Katso esittelyvideo Energiamessut 2012
Asiakkaiden kertomaa

Asiakkaiden kertomaa

Analyysejä metsähallitukselle

”Numerolan analyysien perusteella pystyimme arvioimaan eroja eri esiselvitysalueiden välisissä tuulisuuksissa. Saimme myös tarkempaa tietoa tuulisuudesta alueiden sisällä. Yhteistyö Numerolan kanssa sujui hyvin ja tulosten soveltaminen käytäntöön oli vaivatonta.”

Erkki Kunnari
tuulivoimapäällikkö
Metsähallitus

 

 

Tuulivoimapuistoja sisämaahan

”Numerolan kehittämä tuulipuistoanalyysi tarjoaa erityisesti metsäisessä ja mäkisessä maastossa luotettavia tuloksia tuulipuiston suunnittelun ja investointipäätöksen tueksi. Vahvan tuulimallinnuksen lisäksi Numerola on toteuttanut tilatut analyysit ripeasti. Varsinkin suunnittelun tukena pyydetyt erikoistiedot ja tulokset, esimerkiksi kartta turbulentin intensiteetistä, toimitettiin hyvin nopeasti ja joustavasti. Olemme olleet tyytyväisiä Numerolan palveluihin, ja siksi yhteistyömme jatkuu.”

Petteri Laaksonen
toimitusjohtaja
Tuulisaimaa Oy

 

Tehokasta ja asiantuntevaa palvelua

”Olemme käyttäneet Numerolan palveluja useissa hankkeissamme niin tuuli- ja tuotanto-olosuhteiden arvioinnissa kuin ympäristöselvityksissäkin, hyvänä esimerkkinä Latamäen puistomme. Tuulimittauksemme vahvistivat Numerolan hankkeen esiselvitysvaiheessa tekemät arviot oikeiksi. Ympäristöselvitykset toteutettiin Numerolan toimesta asiantuntevasti ja tehokkaasti, siitä puhuu puolestaan erittäin hyvin sujunut luvitus.”

Kalle Pykälä
toimitusjohtaja
Ilmatar Windpower Oyj

 

paged
Loading posts...
magnifier
#2e2e2e
on
loading
off